Skip to main content

Vi tar ansvar - för ett hållbart samhälle

Människors känsla av trygghet och trivsel är för oss det allra viktigaste. Därför arbetar vi aktivt med att förbättra miljön, människors sociala och ekonomiska levnadsförhållanden samt med mångfaldsfrågor. Det gör vi för våra hyresgäster, de boende i Köping och för KBAB koncernen som företag med personal. Tillsammans tar vi ansvar!

Inom hållbarhet arbetar vi med följande fokusområden: