Skip to main content

Om oss

Köpings Bostadsaktiebolag grundades 1917 som ”AB Smålägenheter i Köping” och har sedan dess bedrivit verksamhet på orten. Vi är ett av Sveriges äldsta allmännyttiga bostadsföretag.

Vi äger och förvaltar idag ca 2 700 lägenheter inom Köpings tätort, i Kolsva och Munktorp. Vi har en bred variation av bostäder och kan erbjuda olika typer av boende både i flerbostadshus och i markbostäder i olika storlekar. Vi har också många olika typer av lokaler. Vi kan i våra fastigheter erbjuda snabb internetuppkoppling via kabel-TV-nätet och i vårt basutbud ingår idag mer än 25 kanaler. 

Köping Rådhus AB äger Köpings Bostads AB till 100%. Vi har ett helägt dotterbolag, KBAB Service AB som förvaltar Köpings kommuns fastigheter och lokaler. Totalt är vi cirka 150 anställda som arbetar för att ge bästa möjliga service till våra kunder. Här kan du läsa mer om vår historia.

I Köping Rådhus AB ingår även våra systerbolag, Västra Mälardalens Energi & Miljö AB (VME) och Köpings Kabel-TV AB

Kundcenter

Här kan du bland annat hämta och lämna nycklar, söka lägenhet och säga upp den, göra en felanmälan eller ställa allmänna frågor. Vårt kundcenter finns centralt i Köpings tätort på Sveavägen 18. Köpings Kabel-TV har ett eget kundcenter precis intill.

Affärsidé

Vi äger, förvaltar fastigheter och hyr ut bostäder och lokaler med god kvalité inom Köpings tätort, i Kolsva och Munktorp. Genom aktiv förvaltning och nyproduktion bidrar vi till Köpings utveckling och framtid. Vi har 2 733 lägenheter och 318 lokaler. I våra fastigheter kan vi erbjuda snabb bredbandsuppkoppling via kabel-TV-nätet.

Vår vision

Vår vision är att erbjuda ett hållbart boende präglat av omtanke, då får vi våra hyresgäster att BO MED FRAMTIDSTRO.

Värdegrund

Vi erbjuder hög service och lokalt engagemang genom att vara trevliga, trovärdiga, tillgängliga och tydliga i alla våra relationer.

KBAB Service AB

KBAB Service AB ansvarar för drift och skötsel av drygt 176 000 m2 av kommunens lokaler, till exempel skolor och förvaltningslokaler.

I oktober 2022 tecknade vi ett nytt förvaltningsavtal (AFF - avtal för fastighetsförvaltning) med Köpings kommun gällande kommunens fastigheter. Det nya avtalet innebär ett nytt arbetssätt med mer renodlade roller, där KBAB Service AB ansvarar för drift, tillsyn och felanmälan. Implementeringen av det nya AFF-avtalet startade under hösten 2022 och fortsätter under 2023.  

KBAB Service AB ansvarar även för städning i de kommunala lokalerna.

I KBAB Service AB arbetar sammanlagt 76 personer, varav 67 lokalvårdare, 1 drifttekniker, 6 fastighetsskötare/reparatörer och 2 administratörer.

Styrelse

Köping Rådhus AB äger Köpings Bostads AB till 100%. Därför utser kommunfullmäktige vår styrelse, vi har totalt nio ledamöter i styrelsen (fem ordinarie och fyra ersättare). VD, tillsammans med ledningsgrupp verkställer styrelsens beslut och ansvarar för övergripande styrning.

Ordinarie ledamöter

Elizabeth Salomonsson ordförande
Vakant vice ordförande
Malin Vikman
Maria Liljedahl
Ola Saaw

Ersättare

Börje Eriksson
Birgitta Andersson
Lennart Ångman
Göran Eriksson
David Sharp

Revisorer

Vakant Lekmannarevisor
Eva Wiik Ersättare
Johan Tingström Auktoriserad revisor   
Peter Söderman Ersättare

Fackliga representanter

Pekka Partanen Kommunal
Ganimete Pacolli
Ersättare
Peter Johansson
Vision
Tommy Nilsson
 Målarförb.