Skip to main content
Här kan du anmäla brister
Var vänlig beskriv bristen.
Skriv vilken adress eller plats bristen finns.
Fyll gärna i dina uppgifter så vi kan kontakta dig om vi har några frågor.
Var vänlig fyll i ditt namn.
Var vänlig fyll i din e-post.
Var vänlig fyll i ditt telefonnr.
Du måste godkänna villkoren.

Industrihistoria på Hake

Planeringen inför de nya hyreshusen i kvarteret Hake hade pågått en längre tid. En ändring av detaljplanen krävdes och den nya vann laga kraft i februari 2014. Senare samma år utsågs NCC som entreprenör för bygget som omfattade totalt 81 lägenheter i två huskroppar. Första spadtaget togs en solig förmiddag i början av februari 2015. Men området har en lång historia och har tidigare varit ett centralt industriområde i Köping.

År 1925 köpte Nya Tagelspinneriet, ursprunget till Hästens sängar AB en tomt med en fabriksruin i området Hake. Byggnaden renoverades och fick en till våning. 1950 flyttade Tagelspinneriet till Nya Hamnvägen och då flyttade AB Trygg-Produkter och Örje Jernmanufaktur in i industrifastigheten med tidtypisk funkisstil.

Örjes Verkstad i kvarteret Hake. Bilden är från 1980-talet och tillhandahållen av Stadsarkitektkontoret.

På udden där Kölstaån och Valstaån flyter samman fanns tidigare fabrikören Wadsteins ångfärgeri som sedan kompletterades med kemisk tvätt och bomullsväveri. Hela verksamheten flyttades till Värmland 1917.

I och omkring området har under åren flera verksamheter bedrivits, bland annat:

  • Elektromekanisk verkstad Kättingfabrik (flyttade till Kolsva)
  • Tillverkning av kristidssåpa ur djurkadaver
  • Fenix-lyktor
  • Tvättinrättning
  • Tunadals Bilservice
  • Tunadals Bryggeri
  • Målerifirma
  • Mekanisk Verkstad
    Källhänvisning: Köpings kommun, stadsarkitektkontoret.
Bilden är tillhandahållen av Bengt Blomgren.

Infart till området Hake. Bild: Köpings kommun, stadsarkitektkontoret.

Bild: Köpings kommun, stadsarkitektkontoret.

Bild: Köpings kommun, stadsarkitektkontoret.

Tunadalsgatan. Bild: Köpings kommun, stadsarkitektkontoret.

Örjes under rivning. Bild: Bengt Blomgren.

Köpings kommun förvärvade fastigheterna 1989 med avsikten att bebygga området med bostäder. Lokalerna har hyrts ut till olika företag genom åren. 2013 hade alla fastigheter rivits och en omfattande marksanering påbörjats.

Alla fastigheter är borta och markarbetet har påbörjats.

Bron mellan Hake och Nyckelbergsparken byggdes 2014.
Nu börjar vi bygga bostäder

Första spadtaget för Hake etapp 1 togs måndagen den 9 februari 2015. Nu skulle två höghus med 81 nya lägenheter byggas och bli inflyttningsklara till sommaren 2016.

Köpings Bostads ABs styrelseordförande, Elizabeth Salomonsson höll i den ena spaden, och Håkan Wigholm, NCC i den andra.
Byggkranen är på plats och byggnationen har påbörjats

I ”busskuren” kunde Köpingsborna följa bygget och planeringen. Endast en gång blev glasrutona krossade under åren som kuren stod där.

Etapp 2
Den 24 februari 2017 tog vi det andra spadtaget i området. Denna gång skulle två punkthus med 6 våningar innehållande totalt 61 hyreslägenheter börja byggas. Inflyttning var till sommaren 2018.
Styrelseordförande Elizabeth Salomonsson tillsammans med Håkan Pettersson från NCC.
Etapp två började byggas i februari 2017.