Skip to main content
Här kan du anmäla brister
Var vänlig beskriv bristen.
Skriv vilken adress eller plats bristen finns.
Fyll gärna i dina uppgifter så vi kan kontakta dig om vi har några frågor.
Var vänlig fyll i ditt namn.
Var vänlig fyll i din e-post.
Var vänlig fyll i ditt telefonnr.
Du måste godkänna villkoren.

1947 var nuvarande Karlsdal obebyggt. I bakgrunden syns gamla Köpings-Utterbergs Järnväg (KUJ-banan) som hade hållplats på Karlsdal. Bilden är tillhandhållen av Stadsarkitektkontoret. 

Hållplats Karlsdal

Hösten 1962 fick vi ett erbjudande om vi var intresserade av att ta över fem fastigheter i området Karlsdal när dessa blivit färdigställda. Ett byggnadsbolag hade blivit tilldelat en tomt att uppföra flerfamiljshus på, det gällde adresserna Torggatan 1, 3 och 5 samt samt Bergslagsvägen 2 och 4. Totalt handlade det om 149 hyreslägenheter, tre affärslokaler, 12 garage och 193 p-platser. Kommunen var intresserad av ett sådant arrangemang då staden tillfördes nya hyresfastigheter, och det passade även bra då styrelsen nyligen beslutat att vi skulle upphöra med byggnationer i egen regi.

Byggnationen drog ingång, men det gick inte smärtfritt. Organisationen kring själva uppförandet av fastigheterna och samarbetet med entreprenören gick inte helt bra. Det blev inte bättre att av det började råda brist på arbetskraft i landet men anledning av all nyproduktion som var i gång, som om det inte vore nog så ställde en riktigt kall och bister vinter 1963 till det också.

Bilderna är från 1967 och är tillhandahållna av Stadsarkitektkontoret.

Färgsättningen på fastigheterna var också uppe till diskussion, efter några överläggningar beslutades det om rött fasadtegel på Torggatan 1 och 3 eftersom övriga fastigheter i området hade putsad fasad. Till slut var byggnationen färdigställd och inflyttning kunde ske våren 1964.

Bilderna är från 1967 och är tillhandahållna av Stadsarkitektkontoret.

Lägenheter reserverades till industrierna

Skulle köping utvecklas än mer på den här tiden krävdes industrier och arbetskraft, skulle industrierna kunna konkurera och utvecklas krävdes lägenheter utan insats. Fastighetschefen i Köping ville därför att 78 av lägenheterna skulle gå till industrierna i staden som behövde arbetskraft, det gällde bland annat, Volvo, Köpingsverken, Hästens och Albinssons Mekaniska.

Det var vanligt på den här tiden att en viss procent av lägenheterna gick till personal som jobbade eller skulle börja jobba på någon av staden industrier eller skolor.

Nu började förberedelserna inför nästa projekt, vilket skulle visa sig bli ett av de större som vi hade påbörjat och en ny typ av lägenheter började byggas...

Axel-Lindahls-handelstradgard---Karlsdal
Bergslagsvagen-2
Karlsdal-Torggatan-1
Nostalgi
Stoltz-barnvagnar

Bilderna är tillhandahållna av Stadsarkitektkontoret.

Några händelser på 60-talet
Vd begärde sjukpension

Vd John Söderström begärde sjukpension i maj 1965. Rekryteringen av en ny vd påbörjades och det annonserades i Dagens Nyheter den 21 juni 1965. Ny vd blev Ragnar Annerskog.

Köpings Zoo

Redan 1968 tingade Köpings Zoo en butik vid Östra Långgatan 12/ Nygatan 5 och där finns de kvar än i dag. Läs mer om Köpings Zoo i BoBladet julen 2019.

Egna hem – Skogsborg

Samtidigt som vi uppförde vanliga hyreshus byggdes också villor som sedan såldes till privatpersoner. 1964 började försäljningen av villor på Skogsborg, bland annat i kvarteren Slånbäret och Smultronet. Villaägarna fick betala en kontantinsats, stämpel för lagfart och ansöka om lån hos länsbostadsnämnden. Intresset var stort kring dessa villor och många fler kom att uppföras framöver.

Stor brist på p-platser

Det var en påtaglig brist på p-platser under denna tid och stort arbete lades på att lösa parkeringsfrågan.

Änkehuset säljs

Änkehuset vid korsning Östanåsgatan/Källgatan som vi uppförde 1938 säljs till Köpings Mekaniska Verkstad.

Studieresa till Ryssland

Vd:n åker i väg på studieresa till Ryssland för att titta på nya hustyper som hade byggts där. Sabo (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) hade anordnat resan för medlemmarna. Han var mycket nöjd och skulle visa färgbilder för all personal.