Skip to main content

Så här söker du lägenhet

Registrering i bostadskön

Anmäl dig snabbt och enkelt här eller på startsidan, det går även bra att ringa in till oss så hjälper vi till. När du har aktiverat din profil börjar du samla på dig köpoäng, du får en köpoäng för varje dag. Därefter behöver du logga in en gång om året för att hålla din profil aktiv annars får du en spärr och samlar då inte på dig några fler köpoäng. Har du fått en spärr behöver du kontakta uthyrningen för aktivering. Du måste ha fyllt 16 år för att kunna ställa dig i bostadskön och vara 18 år för att söka lägenhet.

Söka lägenhet

Logga in med ditt användarnamn och lösenord eller BankID. Alla lediga lägenheter hittar du under lediga objekt, välj en lägenhet och klicka sedan på intresseanmälan. Du kan max ha tre intresseanmälningar eller tre erbjudanden samtidigt. På varje objekt kan man även se hur många personer som har anmält intresse samt hur många poäng som krävs för att få komma på visning (poäng plats 5 visar hur många poäng som krävs för att få ett erbjudande om visning).

Kösystem

Vi har två olika kösystem, Torget (T) där lägenheterna fördelas enligt köpoäng, och Direkten (D) där ”först till kvarn” gäller.

Alla lägenheter som finns på Torget har en sista anmälningsdag att göra en intresseanmälan på. Efter sista anmälningsdagen får fem personer ett erbjudande om visning, vilka fem det blir styrs av köpoängen (om det är flera som har samma antal poäng så fördelas kön efter den som gjorde intresseanmälan först). Erbjudandet skickas ut via e-post eller brev och det syns även på Mina sidor. I informationen finns uppgifter om vem som ska kontaktas för visning samt sista svarsdagen. Du svarar Ja eller Nej till erbjudandet genom att logga in på Mina sidor eller kontaktar uthyrningen. 

Boka inte in någon visning om du känner minsta sjukdomssymptom. Håll avstånd och gå helst själv eller max två personer. Det är även möjligt med digitala visningar under rådande omständigheter.

När du gör en intresseanmälan för en lägenhet på Direkten skickas ett erbjudande ut direkt efter att du har gjort en intresseanmälan. Ring till uthyrningen och meddela ditt intresse och boka sedan en visning. Den som meddelar uthyrningen intresse först är nummer ett.

Dessa kösystem gäller även för p-platser och garage.

Tilldelning av lägenhet

Den personen med flest antal köpoäng som har tackat Ja kommer vi att kontakta dagen efter sista svarsdagen. Är lägenheten på marknadsplats Direkt får du information när visning bokas. Vid tilldelning utgår vi från vår uthyrningspolicy. Innan påskrift av nytt avtal ska uppsägning från nuvarande bostad uppvisas. Observera att köpoängen nollställs vid tilldelning och man kan inte söka någon ny lägenhet inom oss på ett år.

Tänk på att

Vara anträffbar efter sista svarsdagen. Förbered dig på att ha arbetsgivarintyg eller beslut som styrker din inkomst om du skulle behöva komplettera med det. Intygen ska vara giltiga 6 månader efter inflyttningsdatum. Personen som söker lägenheten ska stå på kontraktet och bo i lägenheten, du kan inte hyra en lägenhet åt någon annan.

Har du frågor kring ovanstående eller andra frågor, kontakta gärna uthyrningen på 0221-250 30.

Krav för att få bostad hos oss
  •  Du ska vara myndig, ha fyllt 18 år.
  •  Du ska ha en inkomst så att du kan betala hyran. Med inkomst menar vi  lön, företagarinkomst, a-kassa, studiemedel från CSN, aktivitetsstöd, föräldrapenning, pension, etableringsstöd, introduktionsersättning eller av Köpings kommun styrkt försörjningsstöd. Som komplement kan vi räkna med barnbidrag, flerbarnstillägg, studiebidrag, inackorderingstillägg, bostadsbidrag och underhållsbidrag.
  • Svag inkomst kan vid särskilda skäl täckas av borgen. I de fall det behövs begär vi in intyg från arbetsgivare, kommunen, CSN, försäkringskassan m.fl.
  •  Före uthyrning görs alltid en kreditkontroll där betalningsförmågan analyseras. Det får inte finnas några betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden.
  • Du ska ha goda referenser.
  • Du ska ha en gällande hemförsäkring.
    I vår uthyrningspolicy nedan kan du läsa mer om vad som gäller samt om förtur till bostäder.