Skip to main content

Boinflytande

Vi arbetar med boinflytande tillsammans med hyresgäster och Hyresgästföreningen. Syftet är att öka delaktigheten hos hyresgäster och övriga aktörer verksamma i och omkring de olika områdena.

Vi vill skapa förutsättningar för att så många som möjligt ska bli aktivt engagerade i frågor som rör boende, trygghet och trivsel i sitt bostadsområde. Att fler engagerar sig i boendefrågor kan leda till en ökad gemenskap och trivsel i områdena. Vi genomför hyresgästenkäter med jämna mellanrum för att ta reda på vad som fungerar bra och mindre bra i områdena.

Lite av det som gjorts inom boinflytande:
  • Trivselgrupper finns i flera områden.
  • Utemiljöer har snyggats till.
  • Nya och uppfräschade gemensamma uteplatser.
  • Hyresgästföreningen håller i bostadsmöten tillsammans med kundvärdar för att öka kommunikationen mellan hyresvärd och hyresgäst.
  • Tvättstugevärdar finns nu i flera fastigheter
  • Trygghetsvandringar i områdena tillsammans med hyresgäster.

Delaktiga hyresgäster gör oss bättre. Har du någon bra eller halvbra idé eller vill du framföra någon synpunkt, tveka inte att höra av dig till oss!