Skip to main content

Byta säkring

En säkring förhindrar överbelastning i elnätet och den kan lösas ut när du belastar elsystemet hårt. I våra lägenheter finns två typer av säkringar, automatsäkring och säkringsskåp med proppar.

Automatsäkring

Om denna typ av säkring har lösts ut, har den lilla spaken i proppskåpet åkt ned. Genom att knappa/skjuta upp spaken till sitt övre läge igen ska säkringen fungera. Löser säkringen ut sig igen finns det något annat fel. Kontrollera att du inte har kopplat in någon elektrisk apparat som inte fungerar, det kan vara den som orsakar felet. Se bild ovan.

Säkringsskåp med proppar

Du ser vilken säkring som är trasig genom att den lilla färgpricken i änden av proppen har lossnat. Det kan bero på överbelastning eller problem med en elektrisk apparat. Byt ut den trasiga säkringen mot en ny vars färgprick har samma färg som bottenplattan i säkringshållaren. Om en propp går onormalt ofta bör du göra en felanmälan. Koppla aldrig in elektriska apparater som är avsedda för jordade uttag, i ojordade uttag. (Jordade uttag är de kontakter, där man ser två metallbitar i uttaget. Deras uppgift är att leda bort ström om något skulle inträffa).

Det är förbjudet att själv koppla el, byta elkontakter med mera i lägenheten. Sådana arbeten måste utföras av en behörig elektriker.

Chansa aldrig