Skip to main content
Här kan du anmäla brister
Var vänlig beskriv bristen.
Skriv vilken adress eller plats bristen finns.
Fyll gärna i dina uppgifter så vi kan kontakta dig om vi har några frågor.
Var vänlig fyll i ditt namn.
Var vänlig fyll i din e-post.
Var vänlig fyll i ditt telefonnr.
Du måste godkänna villkoren.

Nya bostadsområden

I slutet av 70-talet sågs den framtida bostadsproduktionen över och möjlighet att uppföra flerfamiljshus i markbostäder för uthyrning fanns. Efterfrågan på villor med äganderätt hade varit stor i Köping och nu fanns förhoppningen att intresset att hyra en markbostad var lika stort. Men ett ordentligt underlag krävdes då hyresmarknaden var turbulent.

Fjärilsgatan. Bilden är tillhandahållen av Stadsarkitektkontoret.

Fågelvägen var starten för markbostädernas tillkomst. Nästa satsning blev på på det nya området, Ullvibackar och adressen Fjärilsgatan. Där började byggnationen i december 1980 av 22 markbostäder som blev inflyttningsklara i början av 1982.

Fjärilsgatan. Bilden är tillhandahållen av Stadsarkitektkontoret.

Näst på tur var markbostäder på Svärmaregatan. Planen var att starta byggnationen hösten 1981 men på grund av osäkra tider och minskad efterfrågan fick byggstarten skjutas fram några år. 1985 sattes spaden i marken och året därpå flyttade hyresgästerna in.

Kön till markbostäderna var runt 250 personer 1989 och strax därpå började byggnationen av markbostäder på Vivelgatan. Husen stod inflyttningsklara 1991. Därefter har vi inte byggt några fler områden med markbostäder.

Nostalgi1
Nostalgi2
Nostalgi3
Nostalgi4
Nostalgi5
Nostalgi6

Outhyrda lägenheter och ny skattereform

90-talet visade sig bli väldigt turbulent med den nya skattereformen och lågkonjunktur som bidrog till minskad efter-frågan på arbetskraft och som indirekt påverkade oss. 1990 beslutades det om den största hyreshöjningen någonsin, hela 25 % vilket var en följd av skattereformen. Kostnaderna för boendet ökade och medförde att många vill byta till en mindre och billigare lägenhet eftersom att minskningen av skatten ej räckte till för att kompensera de ökade utgifterna. Hyresmarknaden stagnerade och vår ekonomi försämrades. Den stora hyreshöjningen tillföljd av skattereformen och lågkonjunkturen påverkade i hög grad hela hyresmarknaden. 1992 hade vi 48 tomma lägenheter och problemen fortsatte i nästan 16 år framöver.

DATORISERING

Bostadskön datoriserades i början av 90-talet och servicen mot bostadssökande förbättrades.

Med hjälp av koaxialkablar som grävdes ner på 80-talet kunde vi koppla samman fastigheter och göra det möjligt att centralt styra värmecentraler och fläktsystem.

Köpings kabel-TV bildas 1991.