Skip to main content

Diskmaskin

Om du vill installera en dismanskin i lägenheten behöver du kontakta din kundvärd för att se om det är förberett i din lägenhet, vi installerar ej diskmaskiner. Du behöver själv kontakta:

  •  för el, behörig elektriker/elinstallationsföretag.
  •  för VVS, behörig VVS-installatör/auktoriserat VVS-företag.

Chansa aldrig!
Nästan alla elarbeten i bostaden ska utföras av en auktoriserad elinstallatör. Kontakta alltid felanmälan eller din kundvärd vid rådfrågning om el. Felaktigt utförda elarbeten kan leda till brand eller att någon person skadar sig eller i värsta fall avlider.