Skip to main content

Flytta in

Adressändring och elabonnemang

Förutom att bära möbler och ordna flytthjälp är det en del andra saker att tänka på vid inflyttning. Du behöver göra en flyttanmälan till Skatteverket. När du anmäler flytt blir du folkbokförd på den nya adressen, det är kostnadsfritt och du gör det via Skatteverkets e-tjänst eller en pappersblankett. Lägenhetsnumret består av fyra siffror och finns på ditt hyresavtal och i husets entré. Värme och varmvatten ingår i hyran men inte hushållselen. När du flyttar behöver du därmed teckna ett elabonnemang för den nya adressen, kontakta din elleverantör för mer information.

Hemförsäkring

När du flyttar in hos oss ska du ha en gällande hemförsäkring, som hyresgäst är du ansvarig för att teckna en försäkring för ditt hem. Det är en liten kostnad men en stor trygghet för dig. Du är själv ansvarig för ditt hem och är ersättningsskyldig om det uppstår någon skada i bostaden, det gäller oavsett om det är du själv eller gäster till dig som orsakat skadan. Extra viktigt är det naturligtvis att vara skyddad vid exempelvis brand i din lägenhet, eftersom du även är ersättningsskyldig om annans (grannens) egendom skadas. Här finns mer information att läsa om hemförsäkringens fördelar.

Nycklar

Nycklar till din nya lägenhet finns att hämta i receptionen i vårt kundcenter på Sveavägen 18. Du kan hämta samtliga nycklar tidigast kl. 12.00 den första vardagen i månaden när kontraktet påbörjas. Inträffar den första på en helgdag får du tillgång till lägenheten och nycklarna den första vardagen efter.

Du kan även komma överens med nuvarande hyresgäst om att få tillgång till nycklarna innan ditt kontrakt påbörjas. Du kan då få en nyckel och sedan kvittera ut resterande nycklar när dessa är inlämande. Någon städbesiktning utförs inte om du och tidigare hyresgäst kommer överens om att du får erhålla lägenhetsnyckeln tidigare. Detta innebär att någon reklamation på städningen inte kan göras. Vid frågor om dina nycklar har kommit in, ring till oss på 0221-250 25.

Blankett: Fullmakt för att få hämta ut nycklar.

Hel och ren lägenhet

Det är en självklarhet att lägenheten är i bra skick och ordentligt städad när du flyttar in. Lägenheten besiktigas alltid innan en ny hyresgäst flyttar in men det kan ändå finnas brister som upptäckts efteråt. Är du missnöjd med något är det viktigt att du hör av dig till din kundvärd. Du kan exempelvis inte få ersättning för att den förra hyresgästen städat dåligt om du själv har städat lägenheten efter att du flyttade in.