Skip to main content

Förtur

Möjlighet finns att ansöka om förtur till en bostad. Vi har tre olika förturer, medicinsk förtur, näringslivsförtur och social förtur. Dessa beviljas i mycket speciella fall och med stor restriktivitet. Som hyresgäst finns möjlighet att ansöka om medicinsk förtur.

Förtur innebär att vi försöker tillgodose behovet av lägenhet om synnerliga skäl föreligger. Innan förtursansökan behandlas undersöks alltid om behovet kan lösas genom en så kallad direktlägenhet. Vårt förturssystem ska enbart användas som sista utväg om inget annat alternativ finns. Förtur ges enligt nedan om synnerliga skäl finns, det finns inget kösystem inom förturerna. Den ansökan som bedöms mest angelägen har företräde, oavsett när ansökan lämnades in. Förtur skall användas för att täcka ett akut behov av lägenhet och det går inte att få förtur till bestämd lägenhet eller område.

Vi beviljar inga förturer till markbostäder eller till nybyggnationsprojekt. Om sökande tackar nej till två erbjudanden om bostad upphör förturen, likaså om man inte besvarar erbjudandet. Beviljad förtur gäller endast kommande lediga lägenheter, inte de som redan presenterats som lediga.

Medicinsk förtur

För att få medicinsk förtur krävs läkarintyg eller likvärdigt intyg. Förtur beviljas enbart för rörelsehinder, till exempel behov av hiss eller liknande. Förturen gäller endast befintliga hyresgäster inom Köpings Bostads AB.

Näringslivsförtur

Riktar sig till den som fått en ny tillsvidareanställning hos befintligt företag inom Köpings kommun och är folkbokförd i en annan kommun som ligger minst 15 mil bort eller har en pendlingstid på minst 2 timmar. Placeringsort ska ligga i Köpings kommun. Bostaden ska användas som  stadigvarande boende och man ska vara folkbokförd på adressen efter inflyttning. Skicka in din ansökan tillsammans med ett arbetsgivarintyg.

Social förtur

Finns för socialtjänstens och flyktingmottagningens behov vid speciella skäl.

Ansökan

Blankett: Ansökan om förtur

Förtur gäller i 6 månader från den dag den beviljas. Endast en förtur/person är möjligt att få. Förtur till trygghetsboende på Virgatan 5 och 9 söker du via kommunen.