Skip to main content

Individuell mätning och debitering av varmvatten

Bakgrund och tips för att spara vatten

Den individuella mätningen innebär att kostnaderna för varmvattnet inte ingår i hyran, utan debiteras separat som en egen rad på hyresavin. Du betalar för den mängd varmvatten du faktiskt använder. Om du sparar vatten betalar du mindre än om du slösar med det. Ett exempel är att en dusch vanligtvis använder ca 60 liter vatten och en disk ungefär 15 liter.

Så kan du spara vatten

  • Här under har vi samlat några tips på hur du kan minska din vattenförbrukning:
  • Gör en felanmälan på en droppande kran. En kran som droppar kan fylla 10 badkar på en månad!
  • Stäng av vattnet vid tandborstning – en familj på 4 personer kan spara upp till 100 liter om dagen!
  • Genom att använda diskpropp vid handdisk kan du spara upp till 50 liter varje gång du diskar jämfört med om du diskar under rinnande vatten.
  • Duscha effektivt, och stäng av duschen när du tvålar in dig. Är ni en familj på 4 personer kan ni spara över 100 liter om dagen!

Förbrukning och kostnader

Nedanstående tabell visar den uppskattade varmvattenanvändningen baserad på genomsnittliga lägenhetsytor och normalvärden för energianvändning för tappvarmvatten enligt Statistiska Centralbyrån och Boverket. År 2023 kostar varmvatten i Köpings kommun cirka 54 kr per kubikmeter exklusive moms. Eventuella ökningar av avgiften som du debiteras på hyresavin förhandlas årligen med Hyresgästföreningen och brukar oftast följa de höjningar som kommunen gör på fjärrvärmen. Det är dock en förhandlingsfråga mellan parterna.

Observera att kostnaderna kan variera kraftigt beroende på hur mycket varmvatten du använder och antalet personer i din familj.

Var finns IMD (individuell mätning och debitering)?

Vi har installerat IMD i våra nybyggda hus i området Hake. Dessutom har vi infört det i samband med renoveringar av fastigheter i området Bertil (nära Karlsdalstorg) och i kv Blenda, Stora Gatan 1.

Hur vet jag hur mycket varmvatten jag förbrukar?

Din förbrukning och dess kostnad anges på din hyresavi, inklusive moms med 25%.