Skip to main content

Kallt i lägenheten

Så här behåller du värmen i lägenheten
  • Ha inte långa gardiner eller möbler framför element.
  • Kontrollera att tätningslister är hela runt fönster och balkongdörr.
  • Låt aldrig fönster stå på glänt.
  • Låt vädringsluckor och ventiler vara öppna.

Värmesystemen i våra bostäder ska tillsammans med ventilationen skapa ett bra inomhusklimat med cirka 20,5 grader på dagarna (med en skillnad på 0,5 grader upp eller ned). Vid kontroll av inomhustemperaturen ska det göras en meter ovanför golvet och mitt i rummet. För att du ska få ett skönt klimat i din lägenhet kan det vara bra att följa några enkla tips.

Täckta element fungerar inte

Om elementen täcks av möbler eller långa gardiner kan värmen inte komma ut i rummet. Det behövs minst 40 centimeters fri yta framför elementet för att den varma luften från elementet ska kunna cirkulera och fördelas ut i rummet. Det är det varma vattnet i elementet som avger värme till rummet. När vattnet avger energi svalnar det, vilket innebär att det är varmt upptill där det varma vattnet går in och svalare nertill där returledningen sitter. Hela elementet ska alltså inte vara varmt. Men ju kallare det är utomhus desto varmare är överdelen, ett element är normalt varmare upptill än nertill. Är värmetillskottet i rummet tillräckligt kan elementet till och med kännas kallt.

Hur fungerar termostaterna?

Termostaterna sparar energi eftersom de automatiskt känner av rummets temperatur. Man kan självklart själv bestämma om man vill ha svalare i rummet genom att vrida temperaturskalan medurs tills den rätta temperaturen uppnås. Om rummet tillförs ”gratisenergi” t.ex. via solinstrålning, extra element eller om många glödlampor och elektriska maskiner är i gång, stänger termostaten automatiskt tillförseln av vatten till radiatorn.

Vädra för att få in frisk luft

Ställ upp två fönster och vädra med korsdrag i endast någon minut för bättre luft.

Drar det kallt från fönster och/eller dörr?

Kontrollera att tätningslisterna runt fönster och dörr är hela. Om det är så att tätningslister saknas eller är trasiga, gör en felanmälan angående detta, antingen här eller via telefon.

Stäng inte vädringsluckor och ventiler

Ett hyreshus är byggt för att ha fungerande cirkulation av luft. Om ventilerna är helt stängda slutar luftväxlingen att fungera.

För varmt i lägenheten

Skruva ned värmen genom att vrida ned termostaten på elementet. Efter det kan du sedan öppna fönstret med korsdrag i någon minut. Upplever du inte att det blir svalare i rummet efter någon eller några dagar, utan att det fortsätter vara för varmt, kontakta då vårt kundcenter och gör en felanmälan.