Skip to main content

Lysrör

Slutar ett lysrör fungera i din bostad behöver du själv byta ut det mot ett nytt. Går däremot ett lysrör sönder i ett gemensamt utrymme som till exempel trapphus, källare eller tvättstuga byter personal från KBAB ut det.

Hur byter jag lysrör?

1. Ta bort gammalt lysör
Ett lysrör sitter oftast bakom ett skydd av glas eller plast som du behöver lyfta bort eller skruva loss. Skruva sedan ur lysröret försiktigt med båda händerna genom att vrida röret ett kvarts varv tills du känner att det har lossnat. Då kan du plocka ut det, antingen rakt ner eller rakt bakåt beroende på hur lampan ser ut. Var noga med att du har stängt av strömmen till lampan innan du börjar skruva.

2. Byt glimtändare
Byt också glimtändaren/säkerhetständare. Det är den lilla cylinderformade propp som sitter i kanten av själva lampan och som tänder lysröret. Du skruvar loss den genom att vrida den motsols. Troligtvis har både lysröret och glimtändaren suttit lika länge och då brukar det vara bra att byta båda samtidigt.

3. Nytt lysrör
För att vara säker på att du köper rätt modell och storlek av lysrör, är det bra om du tar med ditt gamla rör till butiken. Sätt i det nya lysröret genom att hålla lysröret vågrätt och för det rakt uppåt så att piggarna hamnar i skårorna. Vrid sen röret försiktigt tillbaka ett kvarts varv tills du hör ett klick. Tvätta sedan gärna glaset eller plasthöljet så att det blir rent och snyggt, det ger också en bättre belysning.