Skip to main content

Vad kan du som hyresgäst göra?

Sopsortering

I varje område finns miljöstationer där du kan sortera ditt avfall. Det är samma sorteringskärl på de flesta av våra områden. Där kan du bland annat sortera hushållsavfall, plast, metall, tidningar och pappersförpackningar.

Genom att sortera olika material kan det mesta återvinnas och bli nya produkter. Allt avfall, förutom batterier återvinns. Det finns både bilder och text som visar hur du ska sortera. Tycker du det är svårt kan du kontakta din kundvärd som visar hur du ska göra.

Läs mer om hur du ska sortera ditt avfall.

Bruna papperspåsen - För matavfall

Placera papperspåsen i skåpet under diskbänken, se till att den står fritt så den kan ventileras. Tänk på att låta matavfallet rinna av innan du lägger det i den bruna påsen. Du kan lägga en äggkartong eller hushållspapper i botten på påsen, då blir inte påsen så blöt.