Skip to main content

Trapphus

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla det rent och trivsamt omkring oss i bostadsområdet. Det blir en trevligare boendemiljö om trapphus, källarutrymmen med mera är fräscha. Vi städar trapphusen och källargånger en gång i veckan. Tänk också på ljudnivån, dörrar som smälls och allmänt oväsen hörs oftast in i lägenheterna. För säkerhetspersonal som polis, ambulansförare och brandkår måste trappuppgångar och genomfartsleder vara framkomliga på området.

Enligt krav från Brandskyddet ska trappuppgångar hållas fria från material så att personal från ambulans och räddningstjänst snabbt kan sig fram. Det får inte finnas saker som är i vägen och som kan orsaka brand. Det gäller bland annat mattor, cyklar, barnvagnar och soppåsar. Tänk på att trapphuset är din väg ut och och räddningspersonalens väg in!


Tummen upp för framkomliga och fräscha trapphus.