Skip to main content

Tvättmaskin

Om du vill installera en tvättmaskin behöver du kontakta din kundvärd för att se om det är förberett i din lägenhet. Vi installerar inte tvättmaskiner, du behöver själv kontakta:

  • för el, behörig elektriker/elinstallationsföretag.
  • för VVS, behörig VVS-installatör/auktoriserat VVS-företag.

Chansa aldrig!
Nästan alla elarbeten i bostaden ska utföras av en auktoriserad elinstallatör. Kontakta alltid felanmälan eller din kundvärd vid rådfrågning om el. Felaktigt utförda elarbeten kan leda till brand eller att någon person skadar sig eller i värsta fall avlider.