Skip to main content

Tvättstuga

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som du delar med dina grannar. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla rent och fräscht omkring oss. Ta som vana att lämna tvättstugan så som du själv vill att den ska se ut när du kommer dit. Det gör att grannsämjan blir på topp, annars kan konflikter lätt uppstå när någon inte har städat efter sig eller inte håller tvättiden.

BOKNING AV TVÄTTSTUGOR

Det skiljer sig lite hur du bokar tid i våra tvättstugor beroende på var du bor.

Bokning med tvättcylinder

  • Vid utkvittering av lägenhetsnycklar har du fått en bokningscylinder märkt med ditt lägenhetsnummer.
  • På bokningstavlan som finns i anslutning till tvättstugan låser du fast din cylinder i det hål som motsvarar den dag/tid som du vill boka.
  • När du har tvättat färdigt flyttar du din cylinder till en ny tvättid. Om du inte vill boka någon ny tid flyttar du ned den till parkering.

Digital bokningstavla

Tid bokar man med sin tagg, antingen vid namn/bokningstavlan i trapphuset eller på tavlan utanför tvättstugan. Du för taggen mot avläsaren och loggas därefter in automatiskt, sen bokar du valfri tid. Vid bokad tid kan endast personen som har bokat tvättpasset komma in med sin tagg.

Skötsel av tvättstuga
  • Sopa av golv och gör rent bänkar, ta med dig tomma förpackningar till sopsorteringen.
  • Gör rent tvättmedelsfacken.
  • Gör rent luckan och gummilisten invändigt i tvättmaskinen.
  • Ta ur filtret ur torktumlaren / kondenstumlaren och rengör detta.
  • Torkrum och klädvårdsrum ska sopas.