Skip to main content

Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicyn gäller för alla som söker bostad hos oss, både nya och befintliga kunder. Utgånspunkten för vår policy är gällande lagstiftning och vår uttalade uppfattning.

Krav för att få bostad hos oss:

• Du ska vara myndig (fyllt 18 år).

• Du ska ha en inkomst så att du kan betala hyran. Med inkomst menar vi lön, företagar-inkomst, a-kassa, studiemedel från CSN, aktivitetsstöd, föräldrapenning, pension, etableringsstöd, introduktionsersättning eller av Köpings kommun styrkt försörjningsstöd. Som komplement kan vi räkna med barnbidrag, flerbarnstillägg, studiebidrag, inackorderingstillägg, bostadsbidrag och underhållsbidrag. Svag inkomst kan vid särskilda skäl täckas av borgen.

I de fall det behövs begär vi in intyg från arbetsgivare, kommunen, CSN, försäkringskassan med flera.

• Före uthyrning görs alltid en kreditkontroll där betalningsförmågan analyseras. Det får inte finnas några betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden.

• Du ska ha goda referenser.

• Du ska ha en gällande hemförsäkring.

Uppsägningstider

För bostäder gäller en uppsägningstid på tre månader detta enligt Hyreslagen 12 Kap 4 §.

Uppsägning av lägenhet från dödsbo:

• Dödsbo efter en avliden hyresgäst har rätt att säga upp lägenheten med en uppsägningstid på en månad. Detta kräver att ett dödsfallsintyg presenteras. Samma uppsägningstid gäller också vid flytt till vård- och trygghetsboenden.

Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden, oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet. Observera att den förkortade uppsägningstiden på en månad endast gäller vid uppsägning till dödsbo efter en avliden hyresgäst. För övriga uppsägningar tillämpas den generella uppsägningstiden på tre månader.

Utöver 3 månaders uppsägningstid gäller nedan vid interna flyttar inom Köpings Bostads AB:

• Inga störningar får ha förekommit de senaste sex månaderna.

• Hyran för nuvarande bostad samt eventuella fakturaskulder måste vara betalda för att kunna söka en ny lägenhet.

• Undantag kan göras vid byte till en billigare lägenhet.

Här kan du läsa mer samt vad som gäller vid ansökan om förtur.