Skip to main content

Trygghetsboende 70+

Virgatan 5 och 9 på Tunadal ett trygghetsboende för personer 70+. Syftet är att fler äldre ska klara av ett eget boende längre. Är du intresserad behöver du vara anmäld i vår bostadskö, samt lämna in en ansökan om förtur till Vård & Omsorg. Har du inte tillgång till dator kan vi hjälpa dig att göra kundanmälan. Mer information om lägenheterna finns i foldern om trygghetsboende.

Vad är ett trygghetsboende?

Trygghetsboende är ett boende i vanlig lägenhet för dig som är för frisk för äldreboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro. Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Boendet har god tillgänglighet och ligger i anslutning till Mötesplats Tunadal. Där kan man äta och umgås, det finns även tillgång till hobbylokaler för olika aktiviteter.

Förtur

Du som känner att en lägenhet i trygghetsboende skulle bidra till att öka självständigheten och minska beroendet av hjälp, samtidigt som det minskar din otrygghet, har möjlighet att ansöka om förtur. Prövning av förtur utförs av handläggare på Vård & Omsorg, Köpings kommun. Vid frågor om förtur, kontakta Jenny Vrbanc på Vård & Omsorg, telefon 0221-253 77.

Blankett: Ansökan om förtur till trygghetsboende.

Ansökan

Är du intresserad behöver du vara anmäld i vår bostadskö, samt lämna in en ansökan om förtur till Vård & Omsorg. Kriterierna för att bli tilldelad en lägenhet är att minst en i hushållet är fyllda 70 år, står i vår bostadskö och uppfyller kraven enligt vår uthyrningspolicy. Står du inte med i bostadskön kan du anmäla dig här eller kontakta uthyrningen på 0221- 250 25, knappval 2.

Tilldelning

Innan tilldelning sker kontaktar vi dig för att ge information om lägenheten samt bokar en tid för visning. För närvarande är det många personer som har en beviljad förtur och kötiden är lång. Ring oss på 0221- 250 25, knappval 2 för att komma till uthyrningen.

Bilder från trygghetsboendet

01
02
03
033
04
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34