Skip to main content
Här kan du anmäla brister
Var vänlig beskriv bristen.
Skriv vilken adress eller plats bristen finns.
Fyll gärna i dina uppgifter så vi kan kontakta dig om vi har några frågor.
Var vänlig fyll i ditt namn.
Var vänlig fyll i din e-post.
Var vänlig fyll i ditt telefonnr.
Du måste godkänna villkoren.

Det var här det började

1917 härjade första världskriget ute i Europa. I Sverige rådde brist på livsmedel och hungerdemonstrationer förekom, det var bostadsbrist och mycket dåliga boendeförhållanden. Köping var inget undantag, här bodde cirka 5 500 personer och stora familjer fick samsas i små lägenheter. Boendesituationen i Köping började bli akut - nya bostäder behövdes. Därför beslutades det om bildandet av bolaget ”Aktiebolaget för Smålägenheter i Köping” vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 24 maj 1917.

Bolaget bildades för att få igång byggnadsverksamhet och för att lätta på den då synnerligen svåra bostadsnöden i staden. Med bidrag från stadens sida skulle man uppföra bostadshus med smålägenheter.

Staden tecknade stamaktier i bolaget för att få igång byggnation så snabbt som möjligt. De tillhandahöll tre tomter i kvarteret Tunadal samt tre tomter på Ögrim i kvarteret Hyttan (ovanför Väl-laregatan och intill Karlbergsskogen). Köpings Mekaniska Verkstad, som var en stor arbetsgivare var naturligtvis också intresserade av att det byggdes fler bostäder för sina anställda och bidrog därför med att teckna preferensaktier. ´

Aktiebolaget för smålägenheter i Köping bildades i juli 1917

Bolagets styrelse kom att bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Speditören Gustaf Barckman fick det ärofyllda uppdraget och blev bolagets första verkställande direktör samt styrelseordförande. När bolagsordningen och organisationen var klar dröjde det inte länge innan det började byggas på de erhållna tomterna. De två första hyreshusen med smålägenheter uppfördes och in-flyttning skedde den första december 1917 på Villagatan 5 i kvarteret Tunadal och på Ögrim 3 i kvarteret Hyttan.

Villagatan 5

I kvarteret Tunadal uppfördes ett av de två första husen. Det var ett stenhus med tre våningsplan, varav en källarvåning. Våningsplan ett och två innehöll vardera två smålägenheter om ett rum och kök. Lägenheterna var små och enkla och bestod av en liten hall, ett allrum med trägolv och en kakelugn som värmde upp bostaden under vinterhalvåret. Köken var mycket spartanskt utrustade med en vedspis och några hyllplan. Vanligtvis bodde en familj på fyra till fem personer i varje lägenhet.

Bilden är från omkring 1920. Fastigheten på Villagatan 5 är markerad. Fastigheten såldes 1949 och finns kvar än i dag. Bild: Köpings Museum.

Det fanns ingen elektricitet och inte heller vatten och avlopp i lägenheterna så de sanitära förhållandena var svåra på den här tiden. För att sköta sin hygien fick man hämta vatten på gården och sedan värma det på vedspisen. På gården fanns ett uthus med dass innehållande ett avträde för varje lägenhet. Källaren var utrustad med en enkel tvättstuga samt matkällare och vedrum.

Planritning för Villagatan 5 år 1917.

Det fanns ingen elektricitet och inte heller vatten och avlopp i lägenheterna så de sanitära förhållandena var svåra på den här tiden. För att sköta sin hygien fick man hämta vatten på gården och sedan värma det på vedspisen. På gården fanns ett uthus med dass innehållande ett avträde för varje lägenhet. Källaren var utrustad med en enkel tvättstuga samt matkällare och vedrum.

Nybygge och fastighetsförvärv
Samtidigt som det byggdes markbostäder började planeringen år 1981 för ett servicehus på Tunadal (Virgatan 5 och 9), inte långt ifrån där vi uppförde ett av våra första hus. Katrineholms Husbyggen byggde anläggningen bestående av två femvåningshus med 64 lägenheter samt en mellanliggande dagcentral i ett plan och inflyttning skedde år 1983. Några år senare tillkom ytterligare två fastigheter intill servicehuset , Virgatan 11 och Sankt Olovsgatan 62.

Tunadalsgatan 26 uppfördes 1886 och en omfattande om - och tillbyggnad gjordes i början av 1900-talet.  1992 byggdes skolan om till ett bostashus med 18 lägenheter.  Vi förvärvade fastigheten 1994. 

Nostalgi1
Nostalgi2
Nostalgi4
nostalgi5
nostalgi6

FASTIGHETSBESTÅND 1928
 • Villagatan 5
 • Ögrim 3
 • Prästgärdsgatan 5
 • Virgatan 12

Antal lägenheter: 14
Vd och styrelseordförande:
Gustaf Barckman
Folkmängd i Köping år 1920:
6 610 personer

1921 var följande industrier stora arbetsgivare i Köping:

 • Köpings Mekaniska Verkstad KMW
  329 anställda
 • Jernhyttan ”Köpings hytta”
  70 anställda
 • Köpings Nya Snickerifabrik
  28 anställda
 • AB Rüno Erikssons Metallfabrik
  27 anställda

Källa: Ditte Lind, Arbetarfamiljer i Köping, en etnologisk studie av ekonomisk anpassning 1920-1940.