Skip to main content

Nytt LSS-boende på Skoftestavägen 1

Efter lite mer än ett års byggtid står nu vårt nya LSS Boende vid Skoftesta klart för inflyttning den 1 april 2024.

Om boendet

Byggnaden innehåller sex lägenheter som har en öppen planlösning och innehåller kök/vardagsrum, sovrum och stort badrum. Till lägenheterna hör också en egen liten uteplats. Till boendet tillhör också gemensamt kök och allrum för samvaro för de boende och utrymmen för personal, samt tvättstuga, förråd och teknikutrymmen. I trädgården som hör till byggnaden finns olika redskap för träning, och det kommer också att odlas i odlingslotterna som finns på tomten. Det finns också plats för gemensam samvaro utvändigt för boende i fastigheten.

Byggnaden är placerad i lantlig miljö i en skogsglänta precis i kurvan där Ullvileden och Ringvägen möts. Nära landet, med skogen intill knuten, men ändå nära till de centrala delarna.

Nybyggnationen startade upp runt årsskiftet 2022/23, och en mängd träd fälldes för att ge plats för den nya byggnaden. Vi hade inte räknat med all storsten som fanns på platsen. Grävning och anslutning till fjärrvärmenät, elnät och VA gjordes därefter och plattan kom snart på plats.

För att skydda träbyggnaden som var under konstruktion restes ett gigantiskt byggtält i ett tidigt skede av nybyggnationen. Byggnationen har i stort sett följt uppgjord tidplan under byggtiden. Snön kom överraskande tidigt hösten 2023 vilket gjorde att markarbeten inte gick i takt med uppgjord tidplan, vissa markarbeten kvarstår ännu.

Köpings kommun, Vård och omsorg är vår hyresgäst och har under hela byggtiden varit delaktiga genom planeringsmöten och olika platsbesök, även hyresgästerna som ska bo i lägenheterna har getts möjlighet till platsbesök under byggtiden. Alla har hittills varit väldigt nöjda med sitt nya boende och vi hoppas att alla kommer att trivas i sina nya fina lägenheter.

Lite kortfakta

 • Mot bakgrund av behov av nya platser inom särskilt boende lämnade Kommunstyrelsen i juni 2021 ett uppdrag till Köpings Bostads AB att i samverkan med kommunen påbörja och låta uppföra en ny gruppbostad.
 • Den 15 september 2021 fattade KBAB’s styrelse beslut om att göra upphandling för boendet.
 • Bygglovet inlämnades under hösten 2021, men det blev en lång process innan bygglovet beviljades då det överklagades i flera instanser.
 • Upphandling gjordes under hösten 2022, och i november skrevs kontrakt med KAK Byggen om byggnationen.
 • Startmöte genomfördes i december 2022, och i början av år 2023 påbörjades skogsröjning och andra markarbeten.
 • Sammanlagt har vi genomfört 23 byggmöten. Vård och omsorg har genomfört fyra olika platsbesök samt ett antal visningsbesök för hyresgästerna som ska bo i lägenheterna. Utöver det har det varit tät samverkan med Vård och omsorg under hela byggtiden.
 • Byggnaden innehåller ca 570 kvm, lägenheterna är på ca 44 kvm vardera.
 • Solcellsanläggningen beräknas att förse hela byggnaden med el på vid sommarsäsongen samt i stor utsträckning på vår och höst.
 • Byggnaden är uppförd med trästomme på gjuten platta.
 • En viss förskjutning av tidplanen med anledning av mycket snö har lett till att vissa markarbeten med bl.a. sådd och sättsand på betongplattor återstår att utföra.
 • Boendet är utrustat med sprinkler och trygghetslarm, och är ansluten till fibernätet. Digitalt och analogt skalskydd finns.
 • Kalkylen för byggnationen uppgår till nästan 40 mkr, då inkluderas moms, anslutningskostnader samt inköp av mark.
 • Invigning av boendet kommer att ske den 8 april.

Bilder 

         

Gjutning av platta, tidig vår 2023.                                                           Gigantiskt tält restes för att skydda träbyggnaden från regn och rusk.

 

         

Redskap för träning. I bakgrunden den så kalladefinska gungan.     Nytagen bild i mars 2024. Bakom huset ligger Ullvileden.

 • Träffar: 880